Marka Yaratmak - Agon Vision

Vision
İçeriğe git

Marka Yaratmak

Kültür ve Vizyon  Kurumsal ve Bireysel
Kültür ve Vizyon Üzerine Bireysel ve Kurumsal Çalışmalar

Kurum kültürü,  bir örgüt içinde insanların nasıl davranması, birbirlerini nasıl etkilemeleri  gerektiğini biçimlendiren, işlerin nasıl yapıldığını gösteren ortak paylaşılan  inançlar, tutumlar, tahminler ve beklentiler modelidir. Diğer bir deyişle, örgüt  tarafından benimsenen temel değerler olarak da nitelendirilebilir.

Kurum  kültürünün değer ve norm sistemi, kurum kimliği için temel oluşturmaktadır. Öyle  ki kurum nasıl bir kimlik iletmek istiyorsa o kimliğe uygun bir kültür  geliştirmelidir. Eger kurum iyi imaja, kimliğe sahipse, olumlu bir kurum  kültürünün varlığından söz etmek olanaklıdır. Aksi durumda ise, katı bürokratik  bir kültürün hakim olduğu bir durumda kurum kimliği ve imajı da kötü  olmaktadır.
Kültür Sembolleri   Sembol Etkisi
Kurumsal Olduğu Kadar Bireysel de Yapılabilecek Bir Çalışma

Kurum  kültürünü oluşturan çeşitli semboller vardır. Şüphesiz bu semboller kurum  içerisinde önemli etkiye sahiptir.
-Davranış için güvenlik  oluşturmak
-Birbirine ait olma duygusunun ve genel bütünleşmenin  geliştirilmesi
-"Biz" duygusunun desteklenmesi
-Temel değerlerin  güçlendirilmesi ve onaylanması  
-Bir aidiyet duygusunun  oluşturulması
-Kurum içerisinde güçlü bir beraberlik  oluşturmak
-Kurum içerisindekişiler arasındaki mesafenin en aza  indirilmesi
-Çalışanların daha hızlı entegrasyonu
-Ortaklık  oluşturmak
-Duygusal bütünleşmenin desteklenmesi
-Gelişim sürecinin  açıklanması için bir mekanizma olması  
-Kültür ile ilgilenmek ve onu değiştirmek  için hareket noktaları

AGON Kurumsal Kimlik ve Vizyon oluşturulması ve  işleyişinde yaratıcı, bütünleştirici, eğitsel ve yürütücü bir rol üstlenerek  kurumunuzdaki detaylı çalışmalarda size daima yol arkadaşı  olmaktadır.
İmaj Yönetimi   Kurumsal ve Bireysel
Her Kişi Bir Markadır ve Her Kurum İmaj Sahibidir

İtibar Yönetimi ile şirketin / kişinin iş ve sosyal  paydaşları (ilişki içinde olduğu müşteri, çalışan, bayi, reklamcı, ortakları,  medya, sivil toplum kuruluşları vs…) nezdinde itibarını, belirlenmiş bir  iletişim stratejisi doğrultusunda planlamak, yönetmek, ölçmek ve bu sayede  hedeflenen iş sonuçlarına ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlar.ssa.
19 Mayıs Mah. Turaboğlu Sok.
No:4 D:2 Hamdiye Yazgan İş Mer.
34736 Kozyatağı Kadıköy İSTANBUL
Copyright © AGON
Tüm Hakları Saklıdır 2010 - 2023
Vision
İçeriğe dön