Medya İlişkileri - Agon Vision

Vision
İçeriğe git

Medya İlişkileri

Medya İlişkileri Medya Planlama
Bireysel veya Kurumsal Medya İlişkileri

Şirketin veya kişinin iletişim hedefleri doğrultusunda  hazırlanan Medya Planı çerçevesinde doğru mesajın, doğru zamanda, doğru sözcü  tarafından en etkin mecralar aracılığıyla hedeflenen kitleye iletilmesini  amaçlar...

Medya Satınalma bu planlamanın ürünüdür. Temsil ettiğimiz müşteri ile medya organlarının bağını kurarız.
Kriz Yönetimi ve Medya  Krizde Aksiyon Almak
Olağanüstü Durumlarda Medya İlişkileri ve Aksiyon Alabilmek

Şirketin / kişinin itibarının, finansal varlıklarının, hedef kitlesi ve sosyal  paydaşları ile ilişkilerinin zarar görebileceği kriz durumlarında iletişim  süreçlerinin yönetilmesini içerir. Kriz yönetimi çerçevesinde alınan önlemlerin  ve gerçekleştirilen çalışmaların iletişiminin yapılabilmesi için gerekli  stratejilerin geliştirilmesini ve uygulanmasını amaçlar.

Bu amaçla özel ekipler ve mesai ile normalin üzerinde bir çalışma yapılır ve performans sergilenir. Krizin mümkün olduğunca oluşmadan öngörülmesi ve tedbir alınarak en az zararla hatta hiç zarar görmeden atlatılması planlanır. Bu amaçla fizibilite planlar hazırlanır.
Medya Satınalma   Planlama
Medya Satınalma ve Planlama Hizmetleri

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında destek birimler olarak yaratıcı reklam çalışmaları ve medya planlama ile medya satınalma hizmetlerinin de verilmesi, verimliliği ve etkinliği arttırır. Belirlenen stratejiye uygun olarak yapılan reklam, prodüksiyon, dijital veya baskılı tanıtım materyalleri uygun mecralarda yayınlanarak, hedef kitleyle buluşması sağlanır. Bütün bu çalışmalar, bütünsel bir strateji ve buna uygun bir planla hayata geçirilir.

Bu hizmetlerde partner ve çözüm ortağı şirketlerimizden yararlanabildiğimiz gibi temsil ettiğimiz kişi veya firma adına teklif toplanmakta ve değerlendirme de yapılmaktadır.
19 Mayıs Mah. Turaboğlu Sok.
No:4 D:2 Hamdiye Yazgan İş Mer.
34736 Kozyatağı Kadıköy İSTANBUL
Copyright © AGON
Tüm Hakları Saklıdır 2010 - 2023
Vision
İçeriğe dön